WERK IS ER ALTIJD

Om ervoor te zorgen dat het vijvercomplex van de Blue Lagoon idyllisch blijft, moet het worden onderhouden

De bewoners van de “Blue Lagoon” hebben een werkgroep opgericht om de vijver en de groene zones eromheen te onderhouden, zodat ze weer in hun oude glorie kunnen schitteren. De groep komt bijeen wanneer er werkzaamheden zijn, zoals onkruid wieden of kleine reparaties aan de vijverfolie of de beekjes. Nieuwe helpers zijn natuurlijk altijd welkom.

In 2018 was het terrein volledig overwoekerd met bomen en struiken (zie foto), en was het vijvergebied met zijn beekjes nauwelijks meer herkenbaar.

Het was tijd om iets te doen, dus hebben een paar hardwerkende bewoners van de Blue Lagoon de handen ineengeslagen om hier weer wat licht te brengen. In september 2019 moesten eerst de bomen rond de vijver worden omgezaagd en verwijderd. In de weken die volgden, werden drie grote containers met groenafval weggehaald en was er voor het eerst weer zicht op de vijver.

Geleidelijk aan kwamen er meer en meer helpers bij en zij ploeterden dagen en weken lang door. Het is geweldig om te zien hoe de gemeenschap wordt versterkt, steeds meer naar elkaar toegroeit en elkaar helpt! We zijn erg blij met deze ontwikkeling, niemand hoeft hier alleen te zijn! Heden ten dage ziet het vijvercomplex “Blue Lagoon” er zo uit…

Hieronder ziet u de laatste grote werkzaamheden van onze geweldige bewoners! Veel plezier bij het snuffelen.

TOP