IMPRINT

De volgende algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites van www.wohnmobil-stellplatz-heidenau.de.

1 Rechten van aanbiederspagina’s
De providerpagina’s van www.wohnmobil-stellplatz-heidenau.de zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiksrechten berusten uitsluitend bij Erica Hoffmann (hierna te noemen: de aanbieder). Elke reproductie, verspreiding en vertoning van teksten en beelden (beeldend of filmisch) is verboden. Overtredingen hiervan zullen civielrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

2 Aanvullende diensten
Indien de gebruiker op en/of via de pagina’s van de aanbieder gebruik maakt van eigen en/of door derden aangeboden aanvullende diensten, komt er rechtstreeks tussen de gebruiker en de aanbieder van de aanvullende dienst, in het geval van aanvullende diensten van derden, een contract tot stand (zie impressum aldaar). In dit verband legt de aanbieder alleen de technische toegang (doorzending, verbinding) tot de aanbieder van de aanvullende dienst vast.

3 Totstandbrenging van de verbinding
De gebruiker zelf of zijn internetprovider is verantwoordelijk voor de technische totstandbrenging van de verbinding met de pagina’s van de provider. De gebruiker is verantwoordelijk voor de telefoon- en internetkosten die hij moet maken om de verbinding tot stand te brengen. Deze kosten zijn bij de gebruiker bekend, afhankelijk van de internetprovider.

4 Aansprakelijkheid
De aanbieder is niet aansprakelijk voor technische storingen die hun oorzaak niet vinden in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is, evenmin voor schade die berust op overmacht. Hetzelfde geldt voor eventuele schade als gevolg van de onjuiste verwerking van de opgevraagde informatie door de gebruiker of het misbruik ervan. Anders is de dienstverlener alleen aansprakelijk voor opzet, grove nalatigheid en licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, in het laatste geval beperkt tot de voorzienbare schade. Dit geldt niet voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten in de tekst of onjuiste links. De respectieve exploitanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden aanbiedingen. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van illegale en/of immorele inhoud.

5 Plichten van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe geen misbruik te maken van deze dienst, in het bijzonder geen rechten van derden, bijvoorbeeld persoonlijke rechten, te schenden en bovendien geen informatie door te geven met een illegale of immorele inhoud, die aanzet tot rassenhaat in de zin van § 131 StGB (Duits wetboek van strafrecht), geweld verheerlijkt of bagatelliseert of pornografisch is in de zin van § 184 StGB (illegale pornografie), oorlog verheerlijkt of die de zeden van kinderen of jongeren ernstig in gevaar kan brengen of hun welzijn kan schaden.

6 Misdrukken
Drukfouten en vergissingen uitgezonderd. Wij kunnen de juistheid van de informatie op deze website niet garanderen, ondanks vele controles.

Ferienzentrum Heidenau
Erica Hoffmann
Ferienzentrum 1
21258 Heidenau
Telefon: 04182-4272
Telefax: 04182-401130
eMail: info@ferienzentrum-heidenau.de
Finanzamt: Buchholz in der Nordheide
Steuernummer:1511802992